Sdílet prostřednictvím


Operace s entitami

Témata v této části popisují operace rozhraní REST API pro práci s entitami ve službě Table Service.

V této části

Dotazování entit

Vložit entitu

Aktualizace entity

Sloučit entitu

Odstranit entitu

Vložení nebo nahrazení entity

Vložení nebo sloučení entity

Viz také

Rozhraní REST API služby Table Service