NetworkInterfaces In CloudService

Operations

Get Cloud Service Network Interface

Získejte zadané síťové rozhraní v cloudové službě.

List Cloud Service Network Interfaces

Získá všechna síťová rozhraní v cloudové službě.

List Cloud Service Role Instance Network Interfaces

Získá informace o všech síťových rozhraních v instanci role v cloudové službě.