Epizoda

Snadné sdílení dat podle potřeby

Pomocí několika kliknutí můžete sdílet strukturovaná a nestrukturovaná data z více úložišť dat Azure s jinými organizacemi. Neexistuje žádná infrastruktura pro nastavení nebo správu, nevyžaduje se žádné klíče SAS a sdílení je vše bez kódu. Řídíte přístup k datům a nastavujete podmínky použití v souladu s podnikovými zásadami. Ke kopírování dat z poskytovatele dat použijte sdílení na základě snímků nebo použijte místní sdílení k odkazování na data v účtu zprostředkovatele.

Azure