Epizoda

Snadno sledovat, kde byla vaše pracovní položka nasazena, pomocí nového ovládacího prvku nasazení

Sean Ferguson se připojí k Abel Wang a promluví si o novém přidaném ovládacím prvku nasazení, který integruje pracovní položky s verzemi. Pomocí tohoto ovládacího prvku můžete sledovat, kde a kdy se nasazuje dokončená pracovní položka. Všechno od samotné práce.

Přejít na: 

  • [00:34]  – ContextoftheDeploymentsControl    
  • [01:18]  – PipelineConfiguration 
  • [02:26]  - Makeacodechange,linktoworkitem,andcommit         
  • [03:06]  - Startthelease  
  • [03:25]  - Deploymentcontroltoviewstages    
  • [05:07]  - Recapandsummary  

Další informace:

oblíbené odkazy DevOps testovacího prostředí: