Epizoda

Vytváření hybridních aplikací pomocí formulářů spolupráce Toolkit 2.0

V tomto rozhovoru Jonathan Aneja, programový manažer v týmu Visual Basic, nám ukáže, jak interop Forms Toolkit 2.0 pomáhá migrovat stávající aplikace VB 6 najednou do .NET. Poskytuje nám přehled o tom, jak můžeme napsat uživatelské ovládací prvky a formuláře .NET, aby využívaly rozhraní .NET Framework, ale stále běží v rámci našich aplikací VB 6. Ukáže nám ukázku, kde vytvoří uživatelský ovládací prvek .NET, který používá LINQ to SQL funkce a pak ho zobrazí ve formuláři VB 6.

0:00 – 2:04

Úvod

2:04

Vytvoření formuláře VB 6

2:42

Vytvoření uživatelského ovládacího prvku interop

6:35

Návrhář LINQ to SQL

7:50

Zápis dotazu LINQ

10:00

Přidání ovládacího prvku do formuláře VB6

11:45

Diskuze o nasazení

12:45

Ukázka nasazení a požadavky