Epizoda

Rozšíření standardů WebXR

Stručný přehled aktuálního vývoje standardů AR pro specifikaci rozhraní WEBXR API.

HoloLens