Uživatelé se nemůžou přihlásit ke Skypu pomocí svého účtu Microsoft po povolení připojení k veřejným rychlým zprávám (PIC) nebo externí komunikace v Skype pro firmy Online

Problém

Zvažte následující příklad:

  • Uživatelé používají účet "e-mail jako přihlášení" (EASI) nebo vlastní doménu jako svůj účet Microsoft pro přihlášení ke službám Microsoftu. Používají například uživatelské jméno@contoso.com.
  • Doména v uživatelském účtu Microsoft je stejná jako doména, kterou používá Microsoft 365.

V tomto scénáři se uživatelé pokusí přihlásit ke Skypu. Nemůžou se ale přihlásit ke Skypu pomocí svého aktuálního účtu Microsoft. Místo toho jsou uživatelé nuceni změnit svůj účet Microsoft tak, aby používali jinou doménu.

Řešení

Pro vyřešení tohoto problému použijte jednu z následujících metod:

Další informace

K tomuto problému dochází, pokud jsou splněné následující podmínky:

  • Uživatelský účet Microsoft používá stejný název domény jako Microsoft 365.
  • Připojení k veřejným rychlým zprávám (PIC) je povolené v Skype pro firmy Online pro Microsoft 365 Enterprise organizace.
  • Externí komunikace je povolená v Skype pro firmy Online pro organizace Microsoft 365 Business.

V tomto scénáři jsou uživatelé při přihlášení ke Skypu nuceni změnit svůj účet Microsoft tak, aby používali doménu, která není v konfliktu s Microsoftem 365.

K tomuto problému dochází kvůli způsobu, jakým jsou inzerovány služby protokolu SIP (Session Initiation Protocol). Prostředí Microsoft 365 a Skype můžou existovat společně, pokud je pro doménu Microsoftu 365 zakázaná komunikace PIC nebo Externí komunikace. Pokud je však pro doménu Microsoftu 365 povolená služba PIC nebo externí komunikace, stane se doména Microsoftu 365 autoritativní doménou SIP a hostitelem služby. Proto když se uživatelé pokusí přihlásit ke Skypu, služba účtu Microsoft rozpozná, že Microsoft 365 řídí obor názvů domény a vyžaduje, aby uživatelé změnili svůj účet Microsoft tak, aby používali jinou doménu.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.