Při pokusu o instalaci nebo aktualizaci databází Lync Serveru 2013 nebo Lync Serveru 2013 se zobrazí chybová zpráva "Nelze najít žádné vhodné disky pro databázové soubory"

Příznaky

Zobrazí se zpráva "Nelze najít žádné vhodné disky pro databázové soubory. V následujících scénářích se zobrazí chybová zpráva s informacemi o ručním zadání cest k databázi:

  • Pokusíte se nainstalovat nebo aktualizovat Microsoft Lync Server 2013 pomocí Průvodce nasazením Lync Serveru 2013.
  • Pokusíte se nainstalovat nebo aktualizovat Lync Server 2013 pomocí Bootstrapper.exe na příkazovém řádku.
  • Pokusíte se nainstalovat nebo aktualizovat databáze Lync Serveru 2013 pomocí příkazu Install-CsDatabase PowerShellu v prostředí Lync Server Management Shell.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože jednotka v počítači, na kterém se pokoušíte nainstalovat nebo aktualizovat databáze Lync Server 2013 nebo Lync Server 2013 má méně než 16 GB volného místa.

Pokud chcete nainstalovat nebo aktualizovat databáze Lync Serveru 2013, musí mít jednotka alespoň 16 GB volného místa. Proto když příkaz Install-CsDatabase PowerShell zjistí, že na místně zjištěné nebo uživatelem zadané jednotce je méně než 16 GB místa, zobrazí se chybová zpráva.

Řešení

Pro vyřešení tohoto problému použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1

Pokud k problému dochází při pokusu o instalaci Lync Serveru 2013, ujistěte se, že počítač, na který chcete nainstalovat databáze Lync Serveru 2013, má na místních jednotkách alespoň 72 GB volného místa.

Další informace o požadavcích na místo na disku Lync Server 2013 naleznete v tématu Server hardwarové platformy pro Lync Server 2013.

Metoda 2

Pokud k problému dochází při pokusu o aktualizaci Lync Serveru 2013, ujistěte se, že počítač, na kterém chcete aktualizovat databáze Lync Server 2013 má více než 16 GB volného místa na místních jednotkách.

Další informace

Další informace o nasazení databáze Lync Server 2013 Standard Edition naleznete v tématu Instalace databáze serveru Standard Edition pro Lync Server 2013.

Další informace o nasazení databáze lync serveru 2013 edice Enterprise naleznete v tématu Konfigurace SQL Server pro Lync Server 2013.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.