Průvodce instalací komponent Lync Serveru vrátí během instalace serveru Lync Server Edge upozornění Hostitel nebyl nalezen v topologii.

Příznaky

Průvodce instalací komponent Lync Serveru zobrazí po dokončení procesu následující upozornění:

Host name: Server01-ms2
WARNING! Host not found in topology.
All roles will be uninstalled.
Disabling unused roles...

Po dokončení procesu instalace průvodce instalací komponent Lync Serveru nebudou nainstalovány následující role serveru Lync Server Edge Server:

 • Lync Server Access Edge
 • Agent replikátoru repliky lyncového serveru
 • Lync Server Web Conferencing Edge
 • Lync Server Audio/Video Edge
 • Ověřování zvuku a videa Lync Serveru

Příčina

Počítač s Windows Serverem, který bude hostovat role služeb Lync Server Edge Server:

 • Nemá plně kvalifikovaný název domény nebo primární příponu DNS, která odpovídá plně kvalifikovanému názvu domény použitému k definování fondu serveru Lync Server Edge s jedním serverem.
 • Plně kvalifikovaný název domény nebo přípona primárního dns jednoho nebo několika počítačů se systémem Windows Server neodpovídá informacím plně kvalifikovaného názvu domény, které byly použity k definování více fondů serveru Lync Server Edge serveru.

Řešení

Pomocí následujících kroků aktualizujte název hostitele a primární příponu DNS počítače se systémem Windows Server, který bude hostovat role serveru Lync Server Edge:

 1. Z plochy počítače se systémem Windows Server, který bude hostitelem serveru Lync Server Edge

 2. Klikněte na Start a otevřete Ovládací panely

 3. Kliknutím na odkaz Systém a zabezpečení ho otevřete.

 4. Kliknutím na odkaz Systém ho otevřete.

 5. Kliknutím na odkaz Změnit nastavení systému otevřete dialogové okno Vlastnosti systému.

 6. Zkontrolujte hodnotu názvu hostitele počítače se systémem Windows Server.

  Poznámka

  Hodnota názvu hostitele počítače s Windows Serverem by měla být plně kvalifikovaný název domény s primární příponou DNS, která odpovídá informacím použitým při definování fondu okrajů Lync Serveru pomocí Tvůrce topologie Lync Serveru.

 7. Pokud je potřeba aktualizovat primární příponu DNS, klikněte na tlačítko Změnit a pak na tlačítko Další. Pokud primární příponu DNS není potřeba aktualizovat, přeskočte tento krok a přejděte ke kroku 8.

  1. Zadejte správný plně kvalifikovaný název domény pro primární příponu DNS.
  2. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Název počítače s příponou DNS a rozhraní NetBios.
 8. Pokud je potřeba aktualizovat hodnotu názvu hostitele počítače s Windows Serverem, klikněte na tlačítko Změnit.

  1. Zadejte správný název hostitele pro počítač se systémem Windows Server.
  2. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Název počítače nebo Změny domény.
 9. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti systému.

 10. Před provedením změn názvů se zobrazí výzva k restartování počítače se systémem Windows Server.

Další informace

Konfigurace přípony DNS pro hraniční servery

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.