Delegáti pro správu klienta Lyncu nemůžou pomocí doplňku Schůzka Lyncu vytvořit schůzku pro svého nadřízeného.

Příznaky

Předpokládejme, že uživatelský účet s podporou Microsoft Lyncu je nakonfigurován pomocí jednoho z následujících nastavení telefonie:

 • Pouze z počítače pc-to-PC
 • Zakázaný zvuk nebo video
 • Vzdálené řízení hovorů
 • Pouze vzdálené řízení hovorů

Poznámka

Tento článek se neřeší podobné problémy, ke kterým dochází při konfiguraci uživatelských účtů Lyncu pomocí nastavení telefonie Enterprise Voice.

V této situaci se vyskytují následující dva příznaky. Tyto příznaky jsou způsobeny následujícími dvěma samostatnými problémy s konfigurací.

Problém 1

 • Delegát pro správu schůzky Lyncu obdrží při pokusu o použití doplňku Schůzka Lyncu v Microsoft Outlooku k vytvoření schůzky pro správce schůzek Lyncu následující chybovou zprávu:

  Nemáte oprávnění plánovat schůzky Lyncu jménem vlastníka tohoto účtu. Pokud chcete získat oprávnění delegáta v Microsoft Lyncu, obraťte se na vlastníka účtu.

 • Delegát pro správu schůzky Lyncu nevypíše správce schůzek Lyncu jako kontakt v Lidé I Manage Calls For contact group of the Lync client.

 • Správce schůzek Lyncu vypíše správce schůzky Lyncu jako kontakt ve skupině kontaktů Delegáti klienta Lyncu.

Problém 2

Delegát pro správu schůzky Lyncu neobdrží odpověď z doplňku Schůzka Lyncu v Outlooku, když se delegát pokusí vytvořit schůzku pro správce schůzek Lyncu.

Příčina

Problém 1

Správce schůzek Lyncu nemůže dokončit proces konfigurace, který je nutný k povolení vybraného delegáta schůzky Lyncu. Příčinou tohoto problému můžou být problémy s časováním, které existují mezi dvěma klienty Lyncu, kteří se budou účastnit vztahu delegování schůzky Lyncu.

Problém 2

Správce schůzek Lyncu odebral delegáta schůzky Lyncu z konfigurace Přístupu ke kalendáři v části Nastavení účtu na kartě Soubor v klientovi Outlooku.

Řešení

Tento proces řešení potíží vyžaduje, aby všichni uživatelé Lyncu, kteří budou sdílet vztah delegování schůzky Lyncu, mohli být přítomni na svých klientských počítačích. Tito uživatelé Lyncu budou muset mít otevřené klienty Outlooku a Lyncu. Ujistěte se, že spolu tito uživatelé můžou během tohoto podrobného procesu komunikovat.

Problém 1

Na klientském počítači s Windows správce schůzek Lyncu postupujte takto:

 1. V otevřeném klientovi Lyncu vyhledejte ve skupině kontaktů Delegáti správce schůzky Lyncu a pak ho vyberte.

  Poznámka

  Pokud správce schůzky Lyncu není ve skupině kontaktů Delegáti , přejděte ke kroku 4.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný kontakt a v seznamu vyberte možnost Odebrat ze skupiny .

  Poznámka

  Pokud se jedná o odebrání posledního kontaktu ve skupině kontaktů Delegáti , skupina kontaktů Delegáti se z klienta Lyncu odebere, protože už není potřeba.

 3. Počkejte přibližně pět minut, než aktualizované informace o uživateli Lyncu dokončí proces replikace.

 4. Přístup k ikoně oznamovací oblasti na ploše klienta Windows

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lyncu a potom klikněte na možnost nabídky Ukončit .

 6. Otevřete klienta Outlooku správce schůzek Lyncu.

 7. Na kartě Soubor klienta Outlook klikněte na Nastavení účtu a pak vyberte odkaz Delegovat přístup .

 8. V seznamu delegátů Outlooku vyhledejte a vyberte nefunkčního delegáta pro správu schůzky Lyncu. Pokud delegát pro správu schůzky Lyncu není v seznamu delegátů Outlooku, přejděte ke kroku 12.

 9. Chcete-li odebrat delegáta ze seznamu Přístup delegáta, klikněte na tlačítko Odebrat.

 10. Kliknutím na tlačítko OK přijměte změny a zavřete dialogové okno Přístup delegáta .

 11. Otevřete klienta Lyncu a pak se znovu přihlaste.

 12. Postupujte podle kroků 6 až 8 a pak přejděte ke kroku 14.

 13. V dialogovém okně Delegáti aplikace Outlook klikněte na tlačítko Přidat a potom vyberte delegáta pro správu z globálního seznamu adres (GAL) serveru Exchange.

 14. Klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na tlačítko OK.

 15. V dialogovém okně Oprávnění delegáta aplikace Outlook kliknutím na tlačítko OK přidejte výchozí oprávnění pro správce delegáta schůzky Lyncu do složek Kalendář a Úkoly v poštovní schránce Exchange správce schůzek Lyncu.

  Poznámka

  Administrativní delegát schůzky Lyncu vyžaduje oprávnění SendOnBehalf a Editor ve složce Kalendář poštovní schránky Exchange správce schůzek Lyncu.

 16. V dialogovém okně Delegáti aplikace Outlook dokončete proces kliknutím na tlačítko OK .

Problém 2

Na klientském počítači s Windows správce schůzek Lyncu postupujte takto:

 1. V otevřeném klientovi Lyncu vyhledejte ve skupině kontaktů Delegáti správce schůzky Lyncu a pak ho vyberte.

  Poznámka

  Pokud správce schůzky Lyncu není ve skupině kontaktů Delegáti , přejděte ke kroku 3.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na vybraný kontakt a ze seznamu vyberte možnost Odebrat ze skupiny . Počkejte přibližně pět minut, než aktualizované informace o uživateli Lyncu dokončí proces replikace.

  Poznámka

  Pokud se jedná o odebrání posledního kontaktu ve skupině kontaktů Delegáti , skupina kontaktů Delegáti se z klienta Lyncu odebere, protože už není potřeba.

 3. Přejděte k ikoně oznamovací oblasti na ploše klientského počítače s Windows.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Lyncu a potom klikněte na Ukončit.

 5. Otevřete klienta Outlooku správce schůzek Lyncu.

 6. Na kartě Soubor klienta Outlook klikněte na Nastavení účtu a pak vyberte odkaz Delegovat přístup .

 7. Otevřete klienta Lyncu a pak se znovu přihlaste.

 8. V dialogovém okně Delegáti aplikace Outlook klikněte na tlačítko Přidat a potom vyberte delegáta pro správu z globálního seznamu adres (GAL) serveru Exchange.

 9. Klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na tlačítko OK.

 10. V dialogovém okně Oprávnění delegáta aplikace Outlook kliknutím na tlačítko OK přidejte výchozí oprávnění pro správce delegáta schůzky Lyncu do složek Kalendář a Úkoly v poštovní schránce Exchange správce schůzek Lyncu.

  Poznámka

  Administrativní delegát schůzky Lyncu vyžaduje oprávnění editoru ke složce Kalendář poštovní schránky Exchange správce schůzek Lyncu.

 11. V dialogovém okně Delegáti aplikace Outlook dokončete proces kliknutím na tlačítko OK .

Důležité

Po provedení kroků uvedených pro problém 1 nebo 2 přidá klient Lyncu správce schůzek Lyncu do své skupiny kontaktů Delegáti správce schůzky Lyncu a klient Lyncu správce schůzky Lyncu přidá kontakt správce schůzek Lyncu do Lidé spravuji hovory pro skupinu kontaktů. Pokud k tomu nedojde do 10 minut, projděte si postup řešení potíží v části Další informace.

Poznámka

Pokud se jedná o prvního administrativního delegáta, který má být přidán pro správce schůzek Lyncu, přidá se do uživatelského rozhraní klienta Lyncu nadřízeného skupina kontaktů Delegáti a do skupiny kontaktů Delegáti se přidá delegát schůzky Lyncu. Pokud se jedná o prvního manažera, který má být přidán pro správce schůzky Lyncu, přidá se do uživatelského rozhraní klienta Lyncu delegáta skupina Lidé I Manage Calls For a správce schůzek Lyncu se přidá do skupiny Lidé Spravovat hovory pro kontakty.

Další informace

Přidání delegátů a Lidé spravovat hovory pro skupiny kontaktů a jejich příslušné kontakty, které jsou spárované pro role delegování schůzky Lyncu, závisí na schopnosti klienta Lyncu dokončit síťové připojení ke službě MAPI serveru Exchange. Toto síťové připojení spravuje integrovaná služba UCMAPI klienta Lyncu. Připojení MAPI ke službě MAPI serveru Exchange zajišťuje, že administrativní delegát má příslušná oprávnění pro správu schůzek Lyncu použitá pro složku kalendáře poštovní schránky správce schůzek Lyncu před navázáním vztahu delegování schůzky Lyncu. Vytvoření skupin kontaktů a jejich příslušných kontaktů by mělo trvat přibližně 10 minut.

Pokud tento proces trvá déle než 10 minut, postupujte podle těchto kroků a ujistěte se, že klienti Lyncu můžou dokončit potřebné připojení MAPI ke službě MAPI serveru Exchange. Tento postup můžete provést v klientovi Lyncu správce schůzek Lyncu nebo správce schůzky Lyncu.

 1. Ujistěte se, že je klient Lyncu otevřený a funkční.

 2. Přejděte k ikoně oznamovací oblasti na ploše klientského počítače s Windows.

 3. Podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lyncu, která se nachází v oznamovací oblasti.

 4. Klepněte na tlačítko Informace o konfiguraci.

 5. Posuňte se dolů a vyhledejte položku informace MAPI v zobrazeném seznamu.

 6. Pokud je připojení platné, zobrazí se v oblasti Stav ROZHRANÍ MAPIstav MAPI v pořádku. To znamená, že selhání navázání vztahu delegování schůzky Lyncu není způsobeno problémy s připojením k síti mezi klientem Lyncu a službou MAPI serveru Exchange.

 7. Pokud oblast stavu MAPI klienta Lyncu obsahuje následující text, může dojít k problémům s připojením mezi klientem Lyncu a službou Exchange MAPI:

  Lync is in the process of connecting to the Exchange server. This process may take a few minutes. Some features will not be available until the connection is complete.;MAPI unavailable; retrying connection;
  

  Pokud tato chybová zpráva přetrvává, funkce delegování schůzky Lyncu nebude vykreslena klientskými a serverovými službami Lyncu. Řešení tohoto problému v tomto okamžiku bude vyžadovat znalost nasazení serveru Exchange a jeho podpůrného síťového prostředí. V takovém případě kontaktujte podporu Microsoftu a požádejte o pomoc při řešení tohoto problému.

Poznámka

Lync Basic neobsahuje žádné funkce delegáta a u uživatelů klienta Lyncu Basic, kteří mají delegáty, může dojít k problémům.

Další informace naleznete v tématu Srovnávací tabulky klientů pro Lync Server 2013.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.