Co bylo Microsoft Stream (Classic)?

Upozornění

Microsoft Stream (Classic) se vyřazuje a nahrazuje je stream (na SharePointu) a živé události Microsoft Teams. Doporučujeme začít používat Stream (na SharePointu) nahráváním videí na SharePoint, Teams, Viva Engage nebo OneDrive a spouštět živé události prostřednictvím Teams a Viva Engage.

Funkce v Stream (Classic) se před datem vyřazení změní a odeberou. Další informace o službě Stream (na SharePointu)...

Microsoft Stream (Classic) byla podniková videoslužna pro Microsoft 365, ale nahrazuje ji naše nové řešení Stream (na SharePointu).

Důrazně doporučujeme, abyste místo toho použili naše náhradní řešení Stream (na SharePointu). Pokud jste stávajícím uživatelem Stream (Classic), budete muset před vyřazením Stream (Classic) migrovat videa na SharePoint a OneDrive. Další informace najdete na časové ose vyřazení migrace&.