Odeslání zprávy Syslog

Důležité

Tato verze orchestratoru dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na Orchestrator 2019.

Aktivita Odeslat zprávu Syslog vytvoří na serveru Syslog zprávu, kterou zadáte. Tuto aktivitu můžete použít k vytvoření protokolů auditu na serveru Syslog, které dokumentují všechny problémy, ke kterým dochází při pokusu o opravu problémů pomocí automatizovaného runbooku.

Konfigurace aktivity odesílání zpráv syslogu

Ke konfiguraci aktivity Odeslat zprávu Syslog použijte následující informace.

Karta Podrobnosti

Nastavení Pokyny ke konfiguraci
Počítače Zadejte název počítače, který obsahuje server Syslog, na který zprávu píšete. Počítač můžete vyhledat také pomocí tlačítka se třemi tečky (... ).
Text Zadejte zprávu položky protokolu událostí.
Priorita V rozevírací nabídce vyberte prioritu, která je pro tuto zprávu vhodná.
Zařízení V rozevírací nabídce vyberte zařízení, které je pro tuto zprávu vhodné.

Publikovaná data

Následující tabulka obsahuje seznam publikovaných datových položek.

Položka Popis
Počítač Počítač, na kterém se nachází server Syslog.
Priorita Priorita zprávy.
Zařízení Zařízení, do kterého zpráva patří.
Zpráva Text zprávy