Nastavení klasifikace úložiště v prostředcích infrastruktury VMM

Důležité

Tato verze nástroje Virtual Machine Manager (VMM) dosáhla konce podpory. Doporučujeme upgradovat na VMM 2022.

Pomocí klasifikací úložiště abstrahujte zařízení úložiště v prostředcích infrastruktury nástroje System Center – Virtual Machine Manager (VMM). Můžete klasifikovat zařízení úložiště s podobnými charakteristikami a přiřazovat tyto klasifikace k hostitelům a clusterům namísto specifických zařízení úložiště. Hostitel a cluster poté může použít libovolné úložiště v klasifikaci.

Klasifikace jsou často založené na typech úložiště nebo charakteristikách výkonu. Můžete například vytvořit:

Název Popis
ZLATO Fond úložiště založený na discích SSD, který poskytuje vysoký výkon pro aplikace s velkým počtem V/V operací
STŘÍBRO Úložiště Fibre Channel SAS (Serial Attached SCSI) (RAID 5)
BRONZOVÉ Úložiště iSCSI Serial ATA (SATA) (RAID 5)

Vytváření klasifikací:

  1. VyberteÚložištěprostředků infrastruktury>, klikněte pravým tlačítkem na Klasifikace a fondy>vytvořit klasifikaci.
  2. Do pole Nová klasifikace zadejte název a popis >Přidat.

Další kroky

Přidejte zařízení úložiště do prostředků infrastruktury nástroje VMM.