Představení nových jazykových funkcí na stránkách docs.microsoft.com

Autorem tohoto článku je Jeff Sandquist, šéf týmu Azure pro růst a ekosystémy.

S radostí oznamujeme vydání nových mezinárodních funkcí na docs.microsoft.com. Tyto funkce cílí na mezinárodní trhy a snaží se vylepšit prostředí pro koncové uživatele z různých zemí. Patří k nim nový a vylepšený nástroj pro výběr národního prostředí, podpora jazyků se zápisem zprava doleva a zobrazení překladu po najetí myší.

Nový nástroj pro výběr národního prostředí

Nový nástroj pro výběr národního prostředí je k dispozici v zápatí každé stránky na webu docs. Kliknutím na odkaz se dostanete na stránku pro výběr národního prostředí, kde se zobrazí:

  • Aktuální jazyk – zobrazuje se v horní části stránky a v seznamu je zvýrazněný tučně.
  • Filtr oblastí, který se dá uplatnit na mapu světa.
  • Pole pro hledání umožňující vyhledat požadovaný jazyk.

Když kliknutím vyberete nový jazyk, vrátíte se tím na stránku, ze které jste přišli, ta se ale zobrazí v nově zvoleném jazyce.

Nástroj pro výběr národního prostředí

Podpora obousměrných jazyků (jazyků se zápisem zprava doleva)

Jazyky jako arabština a hebrejština se označují jako obousměrné (BiDi) nebo také jako jazyky psané zprava doleva. Obousměrné jazyky charakterizují tyto vlastnosti:

  • Směr dokumentu – celkový tok textu směřuje zprava doleva.
  • Číslice se píší a čtou zleva doprava.
  • Směr pohybu kurzoru a výběru textu odpovídá toku textu a číslic.
  • Všechny prvky uživatelského rozhraní se řídí směrem zprava doleva, takže zrcadlí rozhraní jazyků psaných zleva doprava.

Obousměrné jazyky

Zobrazení překladu při najetí myší

Chceme všechny naše zákazníky z různých zemi podporovat ve vylepšování stávajících překladů. Proto jim k obsahu stránek poskytujeme úplný kontext tím, že při najetí na text ukazatelem myši zobrazujeme anglický originál přeloženého obsahu. Pokud je obsah přeložený strojově, je tato funkce ve výchozím nastavení zapnutá, u textu přeloženého překladateli je naopak vypnutá. Zákazníci můžou funkci překladu po najetí myší zapnout nebo vypnout v prohlášení nad článkem.

Překlad po najetí myší

Váš názor

Zajímá nás váš názor, jak bychom mohli prostředí pro uživatele z různých zemí ještě vylepšit. Pokud potřebujete rychlé aktualizace a otázky, obraťte se na nás na Twitteru .