Úvod

Dokončeno

Správa stering Fabric zahrnuje celou řadu úloh, které jsou nezbytné pro zajištění efektivního a efektivního používání platformy Fabric v rámci organizace. Jako správce prostředků infrastruktury (správce) musíte mít solidní znalosti o architektuře prostředků infrastruktury, funkcích zabezpečení a zásadách správného řízení, možnostech analýzy a různých dostupných možnostech nasazení a licencování. Musíte být také obeznámeni s portálem pro správu Prostředků infrastruktury a dalšími nástroji pro správu a umět nakonfigurovat a spravovat prostředí Fabric tak, aby vyhovovalo potřebám vaší organizace.

Správci prostředků infrastruktury úzce spolupracují s firemními uživateli, datovými analytiky a dalšími odborníky v oblasti IT, aby se zajistilo nasazení a používání prostředků infrastruktury způsobem, který splňuje obchodní cíle a splňuje zásady a standardy organizace.

Na konci tohoto modulu budete mít přehled o roli správce prostředků infrastruktury a o úkolech a nástrojích, které se týkají správy prostředků infrastruktury.