Správa aplikací a balíčků pomocí nástroje Helm

Začátečník
Developer
Administrator
Solution Architect
Student
Azure
Azure Kubernetes Service (AKS)

Helm je správce balíčků aplikací pro Kubernetes, který slouží ke standardizaci a zjednodušení nasazení aplikací nativních pro cloud do platformy Kubernetes. Tady se dozvíte, jak nainstalovat balíčky třetích stran označované jako charty Helm a jak vytvářet a instalovat charty Helm pro úlohy, které vaše týmy vyvíjejí.

Cíle výuky

V tomto modulu se naučíte:

  • Popište výhody používání HELM jako správce balíčků Kubernetes.
  • Vytvořte chart Helm pro aplikaci nativní pro cloud.
  • Správa verze aplikace nativní pro cloud pomocí Nástroje Helm

Požadavky

  • Přístup k předplatnému Azure
  • Základní znalost spouštění příkazů pomocí Azure CLI
  • Znalost platformy Kubernetes a jejích principů
  • Základní znalost tvorby souborů manifestu Kubernetes YAML
  • Základní znalost spouštění příkazů pomocí Kubectl