Optimalizace nákladů na výpočetní prostředky v Azure Kubernetes Service (AKS)

Začátečník
Developer
Administrator
Solution Architect
Student
Azure
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Policy

Seznamte se se strategiemi optimalizace, které můžete použít v Azure pro proces vývoje aplikací nativních pro cloud. Azure Kubernetes Service (AKS) nabízí funkce, které můžete využít ke správě nákladů na výpočetní prostředky v clusteru AKS. Mezi tyto funkce patří automatické škálování uzlů, fondy spotových uzlů AKS a služba Azure Policy.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Optimalizujte náklady na AKS pomocí fondů uzlů s nulovým škálováním.
  • Optimalizujte náklady na AKS pomocí fondů spotových uzlů s automatickým škálováním.
  • Správa nákladů pomocí Služby Azure Policy v AKS

Požadavky

  • Přístup k předplatnému Azure
  • Základní znalost spouštění příkazů pomocí Azure CLI
  • Znalost platformy Kubernetes a jejích principů
  • Základní znalost tvorby souborů manifestu Kubernetes YAML
  • Základní znalost spouštění příkazů pomocí kubectl