Projekt s asistencí – Vytvoření aplikace .NET s využitím služby Azure Cosmos DB for NoSQL

Začátečník
Vývojář
Azure Cosmos DB

Připojte se k účtu Azure Cosmos DB for NoSQL pomocí C# a .NET a proveďte běžné operace. Váš kód vytváří prostředky, koordinuje více operací a dotazuje položky.

Poznámka

Tento modul je projekt s asistencí , ve kterém podle podrobných pokynů dokončíte kompletní projekt.

Cíle výuky

V tomto modulu si procvičíte následující postupy:

  • Připojení k účtu Azure Cosmos DB for NoSQL pomocí sady .NET SDK
  • Vytvoření prostředků databáze, kontejneru a položek ve službě Azure Cosmos DB for NoSQL
  • Spuštění několika operací sady .NET SDK služby Azure Cosmos DB for NoSQL společně jako transakce
  • Dotazování na položky Azure Cosmos DB for NoSQL pomocí jazykových intergovaných dotazů (LINQ) a dotazovacího jazyka

Požadavky

  • Zkušenosti s koncepty služby Azure Cosmos DB, jako jsou databáze, kontejnery a položky
  • Zkušenosti s psaním dotazů pro Azure Cosmos DB for NoSQL
  • Schopnost spouštět skripty pomocí Azure CLI
  • Zkušenosti s projekty příkazů nejvyšší úrovně v .NET 6 nebo novějším
  • Schopnost psát jazyk C# na střední úrovni