Prověrka znalostí

Dokončeno
1.

Jaký je účel správy stavu zabezpečení cloudu (CSPM)?

2.

Co je Ochrana cloudových úloh v Microsoft Defenderu pro cloud?

3.

K čemu se azure Arc používá?