Vytvoření služby IoT pro aplikace nativní pro cloud pomocí IoT Central

Středně pokročilý
Správce
Vývojář
Architekt řešení
Student
Azure
Pipelines
Azure Cosmos DB
IoT Central

Tento modul popisuje, jak rozšířit aplikaci nativní pro cloud, aby poskytovala funkce IoT integrací jejích komponent se službami Azure IoT a používáním Cosmos DB k zajištění trvalého úložiště dat.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Popis architektury a komponent služeb IoT
  • Popis charakteristik a funkcí služby Azure Cosmos DB
  • Integrace úložišť dat Azure s kanály IoT
  • Implementace azure Cosmos DB pro zpracování telemetrických dat
  • Analýza a správa telemetrických dat
  • Konfigurace a správa kanálů IoT

Požadavky

  • Základní znalost cloud computingu
  • Základní znalost Azure
  • Základní znalost programovacích konceptů
  • Základní znalost Azure Functions užitečné, ale nevyžaduje se