Nasazení a údržba aplikací nativních pro cloud pomocí akcí GitHub a Azure Pipelines

Středně pokročilý
Správce databáze
Vývojář
Technik DevOps
Architekt řešení
Student
Manažer pro technologie
Azure
GitHub
Pipelines
Monitor
Application Insights

Implementujte DevOps ve scénářích aplikací nativních pro cloud. Pomocí GitHub akcí a Azure Pipelines můžete vytvářet a nasazovat infrastrukturu a aplikace.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Popis principů DevOps a jejich implementace ve scénářích aplikací nativních pro cloud
  • Implementace zásad DevOps pomocí GitHub a DevOps
  • Sestavování a nasazování infrastruktury a aplikací pomocí GitHub a DevOps

Požadavky

  • Znalost cloud computingu
  • Znalost Azure
  • Znalost konceptů programování
  • Znalost principů DevOps