Ověřování a autorizace aplikací s více tenanty pomocí Azure Active Directory (Azure AD)

Středně pokročilý
Správce
Vývojář
Architekt řešení
Student
Azure
Azure Active Directory

Azure AD umožňuje zlepšit funkčnost aplikací nativních pro cloud ve scénářích s více tenanty.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Popis charakteristik a funkcí Azure Active Directory (Azure AD)
  • Implementace ověřování Azure AD pro nativní cloudové aplikace

Požadavky

Před prací na tomto modulu je užitečné, ale nevyžaduje se, abyste měli:

  • Základní znalost cloud computingu
  • Základní znalost Azure
  • Základní znalost Azure AD
  • Základní znalost programovacích konceptů