Připojení XDR v programu Microsoft Defender do Microsoft Sentinelu

Středně pokročilý
Security Operations Analyst
Azure
Microsoft Sentinel
Microsoft Defender for Cloud
Microsoft Azure Defender for IoT
Microsoft Defender XDR

Přečtěte si o možnostech konfigurace a datech poskytovaných konektory Microsoft Sentinelu pro XDR v programu Microsoft Defender.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu bude umět:

  • Aktivace konektoru XDR v programu Microsoft Defender v Microsoft Sentinelu
  • Aktivace konektoru Microsoft Defender for Cloud v Microsoft Sentinelu
  • Aktivace konektoru Microsoft Defender for IoT v Microsoft Sentinelu

Požadavky

  • Průběžné porozumění službám XDR v programu Microsoft Defender
  • Základní znalost operací Microsoft Azure