Zjištění počtu měsíčních hornin podle typu pomocí Pythonu

Začátečník
Student
Data Scientist
Azure

Pomocí Pythonu můžete vytvořit jednoduchý program pro spočítání počtu jednotlivých typů vesmírných hornin.

Cíle výuky

V tomto modulu se naučíte:

  • Jak psát proměnné v kontextu programu
  • Jak číst data z textového souboru pomocí předdefinovaných funkcí
  • Jak vytvořit funkci a zavolat ji v kontextu programu
  • Jak psát podmíněné příkazy a smyčky v kontextu programu

Tip

Tento modul je součástí výuky, při které se používají různé postupy. Zahajte modul a podívejte se, jak můžete pokračovat.

Požadavky

  • Žádné