Vytvoření řešení pro rozpoznávání obrázků pomocí Azure IoT Edge a služeb Azure AI

Středně pokročilý
AI Edge Engineer
Azure IoT Edge

Vytvořte řešení pro počítačové zpracování obrazu v IoT Edge pomocí služeb Azure AI a Azure Speech Services. Aplikace zaznamená a identifikuje naskenovanou položku a převede název položky na řeč.

Cíle výuky

V tomto modulu:

 • Použití předem natrénovaného modulu klasifikace obrázků se službami Azure AI
 • Nasazení řešení do IoT Edge pomocí VS Code
 • Ověření úspěšného spuštění modulu

Vytvořeno ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou – Ajit Jaokar, artificial intelligence: Cloud and Edge Implementations course.

Požadavky

 • Základní znalost IoT Edge
 • Základní znalost služeb Azure AI
 • Základní znalost služby Azure Custom Vision
 • Základní znalost služby Azure Speech
 • Předplatné Azure
 • Počítač s Linuxem
 • KAMERA USB
 • Nainstalovaný nástroj Visual Studio Code na vašem počítači
 • Docker Community Edition nainstalovaný na vašem počítači