Automatizace nasazení šablon JSON ARM pomocí GitHub Actions

Středně pokročilý
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure

Zjistěte, jak nasadit šablony AZURE Resource Manager JSON (ARM) pomocí Azure PowerShell, Azure CLI a GitHub Actions. K rozkladu složitých šablon do šablon, které jsou modulárnější, použijte propojené šablony.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Zvolte nejlepší způsob nasazení šablon JSON ARM na základě vašich potřeb.
  • Použít propojené šablony k modularizaci šablon.
  • Vytvořte GitHub Actions pro nasazení šablon.

Požadavky