Popis cloud computingu

Začátečník
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Tento modul vás seznámí s cloud computingem. Zabývá se například koncepty cloudu, modely nasazení a porozumění sdílené odpovědnosti v cloudu.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete schopni:

  • Definujte cloud computing.
  • Popište model sdílené odpovědnosti.
  • Definujte cloudové modely, včetně veřejných, privátních a hybridních.
  • Identifikujte vhodné případy použití pro každý cloudový model.
  • Popište model založený na spotřebě.
  • Porovnejte cenové modely cloudu.

Požadavky

  • Základní znalost termínů a konceptů IT