Shrnutí

Dokončeno

V tomto modulu jste se seznámili s nástroji, které vám pomůžou monitorovat vaše prostředí a aplikace v Azure i v místních nebo multicloudových prostředích.

Cíle výuky

Teď byste měli být schopni:

  • Popište účel Azure Advisoru.
  • Popis služby Azure Service Health
  • Popis služby Azure Monitor, včetně azure Log Analytics, upozornění služby Azure Monitor a Přehledy aplikací

Další materiály

Následující další zdroje informací jsou určené k poskytování dalších informací o tématech v tomto modulu nebo dalších tématech souvisejících s tímto modulem.