Vývoj Azure Functions

Středně pokročilý
Vývojář
Azure
Functions

Naučte se vytvářet a nasazovat Azure Functions.

Cíle výuky

Po dokončení modulu budete schopni:

  • Vysvětlení klíčových komponent funkce a jejich strukturování
  • Vytvoření aktivačních událostí a vazeb pro řízení při spuštění funkce a na místo, kde je výstup směrován
  • Připojení funkce pro služby v Azure
  • Vytvoření funkce pomocí Visual Studio Code a nástrojů Azure Functions Core Tools

Požadavky

  • Měli byste být obeznámeni s koncepty a terminologií vývojářů.
  • Znalost cloud computingu a zkušeností s Azure Portal