Vývoj, testování a publikování funkcí Azure Functions pomocí nástrojů Azure Functions Core Tools

Začátečník
Developer
Azure
Azure Functions

Nástroje Azure Functions Core Tools můžete použít k vytváření a spouštění funkcí na vývojovém počítači a k jejich publikování do Azure.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete s využitím nástrojů Azure Functions Core Tools schopni:

  • Vytvářet nové projekty funkcí a funkce
  • Místně spouštět a testovat funkce
  • Publikovat funkce do Azure

Požadavky

  • Zkušenost s vývojem funkcí Azure Functions na úrovni začátečníka
  • Znalost základů používání příkazového řádku