Získání místa na řídicím panelu

Dokončeno

Můžete zjistit, že máte více obsahu, než se vejde na plátno. Způsob, jakým se zobrazuje místo na řídicím panelu, můžete upravit, aby se zobrazil celý obsah řídicího panelu.

Video: Získání více místa na řídicím panelu

Nejsnazší způsob, jak zobrazit celý řídicí panel na jedné obrazovce, je vybrat tlačítko režimu zobrazení na celé obrazovce v pravém horním rohu řídicího panelu.

Když se vybere tlačítko Režim zobrazení na celé obrazovce, odeberou se všechny prvky stylu webové části okolo řídicího panelu, čímž se zvětší prostor pro zobrazení.

Snímek obrazovky s řídicím panelem v režimu zobrazení na celé obrazovce

V režimu zobrazení na celé obrazovce můžete vybrat Přizpůsobit obrazovce, aby se všechny dlaždice vešly na jednu obrazovku. Tento režim bez posuvníků se běžně nazývá televizní režim a je užitečný při promítání prezentací.

Snímek s tlačítkem Přizpůsobit šířce