Prozkoumání integrace Event Gridu

Středně pokročilý
Vývojář
Azure
Event Grid
IoT Hub
Logic Apps
Azure Portal

Tento modul poskytuje zkušenosti s konfigurací řešení pro použití IoT Hub událostí a integrované integrace Event Gridu k aktivaci podřízených obchodních procesů a doručování oznámení založených na událostech pomocí Logic Apps.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete schopni:

  • Vytvořte aplikaci logiky, která odešle e-mail.
  • Nakonfigurujte IoT Hub odběr událostí, který aktivuje aplikaci logiky při vytvoření zařízení.

Požadavky

Schopnost:

  • Předveďte si obecné znalosti cloudových řešení, Azure a služeb Azure.
  • Vysvětlit funkce a možnosti IoT Hub
  • Popište sady SDK Azure IoT pro zařízení a služby a způsob použití editoru Visual Studio Code, Azure CLI a Azure Cloud Shell ke konfiguraci a vývoji komponent řešení IoT.
  • Popište, jak řešení IoT používá směrování zpráv a další možnosti zpracování zpráv ke zpracování zpráv a dat událostí.
  • Popište Azure Event Grid integraci v rámci řešení IoT.
  • Popište účel a možnosti Azure Logic Apps.