Úvod

Dokončeno

Tento modul popisuje proces nasazení s modrou zelenou barvou a zavádí techniky přepínání funkcí pro implementaci v procesu vývoje.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu můžou studenti a odborníci:

  • Vysvětlete strategie nasazení.
  • Implementujte nasazení s modrou zelenou barvou.
  • Seznamte se s sloty nasazení.
  • Implementujte a spravujte přepínače funkcí.

Požadavky

  • Pochopení toho, co DevOps je a jaké jsou její koncepty.
  • Znalost principů správy verzí je užitečná, ale není nutná.
  • Přínosné mít zkušenosti v organizaci, která dodává software.
  • Pro některá cvičení je potřeba vytvořit Azure DevOps organizaci a týmový Project. Pokud ho ještě nemáte, přečtěte si téma: Vytvoření organizace – Azure DevOps.
    • Pokud už máte svoji organizaci vytvořenou, použijte Azure DevOps Demo Generator a vytvořte nový týmový Project s názvem "Parts Unlimited" pomocí šablony PartsUnlimited. Nebo si můžete vytvořit prázdný projekt. Viz Vytvoření projektu – Azure DevOps.