Implementace datové vazby v aplikaci pro Windows

Začátečník
Vývojář
Windows

Přečtěte si informace o vztahu mezi uživatelským rozhraním a daty v aplikacích pro Windows a implementací datové vazby ve vašich aplikacích.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Umožňuje zobrazit a automaticky aktualizovat jednoduchá textová data.
  • Automaticky aktualizujte vlastnosti jazyka C#, když uživatelské rozhraní přijme vstup.
  • Automaticky odráží změny dat v uživatelském rozhraní.
  • Umožňuje zobrazit a upravit seznam složitějších datových struktur.

Požadavky

  • Počítač s podporovanou verzí Windows 10 nebo Windows 11. Pokud chcete ověřit, že používáte nejnovější verzi, přejděte na Nastavení>služba Windows Update.
  • Nainstalovaná nejnovější verze sady Visual Studio .
  • Znalost vytváření nových projektů UPW v sadě Visual Studio
  • Znalost jazyka C#.
  • Základní znalosti syntaxe a konceptů XAML
  • Základní znalost rozložení XAML, včetně StackPanel a Grid.