Úvod do MLOps pro IoT Edge

Začátečník
AI Edge Engineer
Azure IoT Edge

Budeme analyzovat význam MLOps pro vývoj a nasazení modelů strojového učení pro IoT Edge. Popíšeme si komponenty kanálu MLOps a ukážeme si, jak můžete jejich kombinováním vytvářet modely pro zařízení IoT Edge, které je možné automaticky znovu trénovat.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Vyhodnoťte, jestli je MLOps vhodné k automatizaci procesů sestavování a nasazování modelů strojového učení pro hraniční zařízení.
  • Popište, jak kanál a komponenty MLOps spolupracují při nasazování a opětovném natrénování modelů strojového učení na hraničních zařízeních.

Požadavky

  • Základní znalost DevOps
  • Základní znalost IoT Edge