Úvod do Azure DNS

Začátečník
Administrator
Developer
Azure
Azure DNS

Tento modul vysvětluje, co Azure DNS dělá, jak funguje a kdy byste se měli rozhodnout používat Azure DNS jako řešení, které vyhovuje potřebám vaší organizace.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Zjistěte, co je Azure DNS a jaké funkce nabízí.
  • Určete, jestli Azure DNS splňuje potřeby vaší organizace.
  • Seznamte se s rozdílem mezi veřejnými a privátními zónami Azure DNS.

Požadavky

Znalost základních konceptů DNS, včetně záznamů DNS, zón DNS a překladu názvů DNS