Úvod do služby Azure Kubernetes Service

Začátečník
Vývojář
Správce
Architekt řešení
Student
Azure
Kubernetes Service

Určení typů obchodních problémů, které je možné vyřešit pomocí služby Azure Kubernetes Service. Popis výhod orchestrace kontejnerů s využitím funkcí jako správa nasazení, automatické aktualizace a automatické opravy.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Posouzení, jestli je pro vás služba Azure Kubernetes vhodnou platformou pro orchestraci Kubernetes
  • Popis, jak komponenty služby Azure Kubernetes Service podporují orchestraci kontejnerů výpočetních prostředků

Požadavky

  • Základní znalosti o mikroslužbách