Úvod do služby Azure Service Health

Začátečník
Developer
Administrator
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure Service Health

Tento modul vás seznámí se službou Azure Service Health a popisuje její charakteristiky, možnosti a případy použití.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Vyhodnoťte, jestli azure Service Health může poskytovat informace související se stavem platformy Azure.
  • Popište, jak funkce služby Azure Service Health fungují při poskytování přizpůsobených informací.

Požadavky

  • Základní znalost navigace na webu Azure Portal
  • Základní znalost prostředků Azure