Shrnutí

Dokončeno

Uvažte příklad lékaře, který pomocí zařízení IoT sleduje, jestli hladina cukru v krvi nevyžaduje okamžitou reakci. Na zařízení probíhá algoritmus, který lékaře na takovou situaci upozorní. Zařízení běží i v případě, že je připojení špatné. IoT Edge může v takové situaci pomoct lékaři problém vyřešit. IoT Edge může zajistit, aby moduly (algoritmy) fungovaly spolehlivě na hraničních zařízeních i v případě přerušovaného připojení. Při absenci IoT Edge by vývojář musel vytvořit všechny funkce sám (například zabezpečení, nasazení strojového učení na hraniční zařízení, offline provoz atd.). Při použití IoT Edge se můžete zaměřit na bezprostřední problém (poskytování péče pacientovi a reagování na mimořádné situace).

Lékař starající se o více pacientů musí neustále řešit různé konfliktní priority. Systém spravující odezvy od pacientů proto funguje na základě sady výkonových kritérií, která hodnotí reakce pacientů. Systém musí zvažovat omezení součástí (doby odezvy cloudu) a řešit je jinými způsoby (pomocí edge computingu). V úvahu musíte vzít také aspekty návrhu a fyzická omezení technologie (špatné nebo chybějící připojení) – spolu s bezpečnou správou dat na zařízeních.

Získejte další informace v seriálu videí na webu Channel 9