Úvod do virtuálních sítí Azure

Začátečník
Administrator
Network Engineer
Azure DNS
Azure Virtual Network

V tomto modulu se naučíte navrhovat a implementovat síťové služby Azure. Dozvíte se o virtuálních sítích, veřejných a privátních IP adresách, DNS, partnerském vztahu virtuálních sítí, směrování a virtuálním překladu adres (NAT) Azure.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu můžete:

  • Implementujte virtuální sítě.

  • Nakonfigurujte veřejné IP služby.

  • Návrh a implementace překladu ip adres

  • Návrh a implementace připojení mezi virtuálními sítěmi

  • Implementujte směrování virtuální sítě.

  • Návrh a implementace překladu adres (NAT) služby Azure Virtual Network

Požadavky

  • Měli byste mít zkušenosti se síťovými koncepty, jako je přidělování IP adres, DNS (Domain Name System) a směrování.

  • Měli byste mít zkušenosti s metodami připojení k síti, jako je síť VPN nebo WAN.

  • Měli byste mít zkušenosti s webem Azure Portal a Azure PowerShellem.