Kontrola znalostí

Dokončeno

Odpovězte na následující otázky, abyste zjistili, co jste se naučili.

1.

Kde jsou nakonfigurované aktualizace naplánované na sémantický model?

2.

Jaké rezervované parametry konfigurují časový začátek a konec přírůstkové aktualizace?

3.

Jaký je rozdíl mezi povýšením a certifikací při podpoře sémantického modelu?