Modelování dat v Power BI

Středně pokročilý
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI je možné připojit k více zdrojům dat pro vytváření sestav. Můžete definovat relaci mezi těmito zdroji dat.

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Vytváření relací mezi zdroji dat
  • Vytvoření nového pole s počítanými sloupci
  • Optimalizace dat skrytím polí a seřazením dat vizualizace
  • Vytvoření míry k provádění výpočtů s daty
  • Použití počítané tabulky k vytvoření relace mezi dvěma tabulkami
  • Formátování časových dat takovým způsobem, aby bylo možné zobrazit podrobnosti

Požadavky

Přístup k Power BI Desktopu