Optimalizace modelu na výkon v Power BI

Středně pokročilý
Datový analytik
Power BI
Microsoft Power Platform

Optimalizací výkonu, což se označuje také jako ladění výkonu, se rozumí provádění takových změn aktuálního stavu datového modelu, které povedou k jeho větší efektivitě. Obecně lze říci, že když je datový model optimalizovaný, funguje lépe.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete umět:

  • Posoudit výkon měr, relací a vizuálů
  • Použít proměnné ke zvýšení výkonu a řešení problémů
  • Zvýšit výkon snížením úrovní mohutnosti
  • Optimalizovat modely DirectQuery pomocí úložiště na úrovni tabulky
  • Vytvářet a spravovat agregace

Požadavky

Žádné