Optimalizace modelu na výkon v Power BI

Středně pokročilý
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Optimalizace výkonu, označovaná také jako ladění výkonu, zahrnuje provádění změn aktuálního stavu sémantického modelu tak, aby běžel efektivněji. V podstatě platí, že když je váš sémantický model optimalizovaný, funguje lépe.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete umět:

  • Posoudit výkon měr, relací a vizuálů
  • Použít proměnné ke zvýšení výkonu a řešení problémů
  • Zvýšit výkon snížením úrovní mohutnosti
  • Optimalizovat modely DirectQuery pomocí úložiště na úrovni tabulky
  • Vytvářet a spravovat agregace

Požadavky

Žádné