Plánování a nasazení serverů s podporou Azure Arc ve velkém

Začátečník
Developer
Azure
Azure Arc

Azure Arc slibuje, že překlenou mezeru mezi místním a cloudovým prostředím. Servery s podporou Azure Arc rozšiřují konzistentní zabezpečení, pozorovatelnost a zásady správného řízení platformy Azure na počítače mimo Azure. V tomto modulu se dozvíte o plánování a bezpečném nasazení serverů s podporou Azure Arc ve velkém měřítku.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Seznamte se s integrovanými a doplňkovými funkcemi zabezpečení služby Azure Arc.
  • Vyhodnoťte různé kanály nasazení a testování pro servery s podporou Azure Arc.
  • Použijte osvědčené postupy pro architekturu a správu serverů s podporou Azure Arc.

Požadavky

Abyste si z tohoto modulu odnesli co nejvíce, měli byste mít znalosti a zkušenosti v následujících oblastech:

  • Základní charakteristiky služeb Azure a Azure Arc
  • Základní výpočetní technologie, úložiště, sítě a virtualizační technologie
  • Základní úlohy správy systému Windows Server a Linux