Souhrn

Dokončeno

V tomto modulu jste se seznámili s následujícími tématy:

  • Základní koncepty Power BI týkající se komponent a možností

  • Rozdíly mezi různými rolemi správce Power BI

  • Typické úlohy správy prováděné správci Power BI

  • Běžné nástroje používané správci Power BI k nastavení, konfiguraci a správě prostředí Power BI

Power BI – dokumentace pro správce a podniky