Požadavky na návrh sestav oborů

Středně pokročilý
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Shromažďování vhodných vstupů k určení rozsahu požadavků na návrh sestavy zahrnuje identifikaci cílové skupiny, určení vhodných typů sestav a definování jejich požadavků na rozhraní a prostředí. Tento modul poskytuje pevný základ, na kterém se naučíte plánovat požadavky na návrh sestavy.

Cíle výuky

V tomto modulu získáte poznatky v těchto oblastech:

  • Určení obchodních cílů
  • Identifikujte cílovou skupinu.
  • Určete typy sestav.
  • Definujte požadavky na uživatelské rozhraní.
  • Definujte požadavky na uživatelské prostředí.

Požadavky

Zkušenosti s vytvářením sestav