Úvod

Dokončeno

Microsoft Power BI vám usnadňuje zabezpečení sestav a pracovních prostorů tím, že vám umožní jejich nasdílení s uživateli a skupinami služby Active Directory. Můžete také sdílet jednu sestavu, ale zobrazovat uživatelům různá data podle jejich pracovní role.

Představte si třeba scénář, kdy pracujete pro Tailwind Traders. Ke sledování prodeje používáte následující tabulku.

Snímek obrazovky s obsahem prodejní tabulky

Pro informace o zaměstnanech můžete použít také následující tabulku.

Snímek obrazovky s obsahem tabulky Employees

Následující tabulka uvádí seznam produktů.

Snímek obrazovky s tabulkou produktů se záhlavími sloupců

Chcete vytvořit jednu sestavu, ve které by zaměstnanci konkrétního oddělení viděli jen prodej za své oddělení. Například Maria Cameron pracuje v oddělení Game a měla by vidět jen prodej za toto oddělení – ne za oddělení Sports, Clothing nebo Automotive.

Tato data jsou uspořádána ve hvězdicovém schématu. Tabulka Sales obsahuje všechny atributy tabulky faktů, zatímco Employees a Products jsou tabulky dimenzí. Sémantický model je zobrazený na následujícím snímku obrazovky.

Snímek obrazovky sémantického modelu pro zabezpečení na úrovni řádků

Zabezpečení na úrovni řádků lze v Power BI implementovat dvěma způsoby: statickou nebo dynamickou metodou.

Zabezpečení na úrovni řádků (RLS) používá jako základní logický mechanizmus filtr DAX. V tomto modulu zjistíte, jak implementací zabezpečení na úrovni řádků pomocí jazyka DAX v Power BI zajistíte, aby příslušné záznamy viděla jen příslušná osoba.