Principy šifrování v MySQL

Dokončeno

Přenášená data

Azure Database for MySQL podporuje šifrovaná připojení pomocí protokolu TLS 1.2. Tento protokol je ve výchozím nastavení povolený a spravuje se parametrem serveru tls_version . Tento parametr umožňuje vynutit minimální verzi protokolu TLS, kterou server povoluje. Můžete vybrat více než jednu verzi, například pokud chcete povolit protokol TLS 1.2 a 1.3. Když tento parametr změníte, musíte server restartovat, aby se změna použila.

Screenshot showing the server parameter tls_version page.

Pokud vaše klientská aplikace nepodporuje šifrovaná připojení, budete muset zakázat šifrovaná připojení ve službě Azure Database for MySQL. Na webu Azure Portal přejděte na server MySQL a v části Nastavení vyberte Parametry serveru. Do vyhledávacího pole zadejte require_secure_transport. Tento parametr definuje, jestli klientská připojení musí používat zabezpečené připojení, tj. SSL přes TCP/IP nebo připojení, která používají soubor soketu v unixu nebo sdílenou paměť ve Windows. Pokud klientská aplikace nepodporuje šifrovaná připojení, nastavte require_secure_transport na VYPNUTO.

Poznámka:

Pokud nastavíte require_secure_transport na VYPNUTO, ale klient se připojí pomocí šifrovaného připojení, bude stále přijat.

Pokud chcete používat šifrovaná připojení s klientskými aplikacemi, stáhněte si veřejný certifikát SSL na webu Azure Portal. Přejděte na server MySQL a v nabídce vlevo vyberte Sítě. V horní nabídce vyberte Stáhnout certifikát SSL. Pokud chcete aplikacím umožnit bezpečné připojení k databázi přes PROTOKOL SSL, uložte soubor certifikátu do místního prostředí nebo do klientského prostředí, kde je vaše aplikace hostovaná.

Neaktivní uložená data

Šifrování neaktivních uložených dat se podporuje v modulu úložiště InnoDB. Šifrování je nastaveno na úrovni tablespace a InnoDB podporuje šifrování pro následující tabulkové prostory: file-per-table, general, and system. V případě MySQL verze 8.0 se ujistěte, že je parametr serveru default_table_encryption nastavený na ZAPNUTO (ve výchozím nastavení je vypnutý ). U tabulky, která je zašifrovaná, můžete také šifrovat protokol opakování. Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

Šifrování tabulky v souboru v tabulkovém prostoru:

CREATE TABLE myEncryptedTable (myID INT) ENCRYPTION = 'Y';

Pokud pak změníte tabulku, musí být zadaná klauzule šifrování:

ALTER TABLE myEncryptedTable ENCRYPTION = 'Y';

Azure Database for MySQL ve výchozím nastavení podporuje šifrování neaktivních uložených dat pomocí spravovaných klíčů Microsoftu. Data a zálohy se vždy šifrují na disku a není možné je zakázat.