Souhrn

Dokončeno

Azure Database for MySQL má komplexní funkce zabezpečení, které vám umožní udržet server a data v bezpečí. Patří sem šifrování, ověřování a zabezpečení na základě rolí.

Teď, když jste dokončili tento modul, můžete:

  • Popis ověřování
  • Principy přístupu superuživatele
  • Popis Azure RBAC pro Azure Database for MySQL
  • Vytváření uživatelů ve službě Azure Database for MySQL
  • Principy šifrování ve službě Azure Database for MySQL

Zdroje informací

Další informace otématech