Kontrola znalostí

Dokončeno

Prověřte své znalosti

1.

Jaká je výhoda normalizace dat?

2.

Model, který trénujete, funguje dobře na trénovací sadě, ale na testovací sadě špatně. Co se pravděpodobně děje?

3.

Váš model se má použít v náročné aplikaci, kde se vyžaduje velmi spolehlivý výkon. Jaká je vhodná metoda k otestování spolehlivosti modelů v obtížných situacích?